Så här ansöker du

Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Projekten kan räcka över mer än ett år. Bidrag ges ej till enskilda personer. Styrelsen sammanträder två gånger om året och ansökningar skall vara inlämnad senast den 1 mars respektive 1 oktober. Vårt ansökningssystem är öppet för att ta emot ansökningar under tiden 1/1-2/3 samt 1/8-2/10

Att ansöka om bidrag
Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande
Minnesfonden tar emot och behandlar ansökningar två gånger per år. Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Ansökningar ska vara Minnesfonden tillhanda senast den 1 mars resp 1 oktober.
Beslut lämnas normalt under maj resp december. Minnesfonden önskar en kortfattad redovisning av hur beviljade medel använts.

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.
När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan
Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.
När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i Minnesfondens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Förbered din ansökan
Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

Rubrik (max 150 tecken)
Projektbeskrivning (max 1000 tecken)
Belopp som söks från Minnesfonden

Att tänka på
Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett eget dokument på din dator för att när Du är klar logga in och klistra in din text i ansökningssystemet. Lägg stor vikt vid att projektbeskrivningen förklarar vad ansökan avser.

Om du har fler frågor
Har du frågor som rör er ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.
 

Till ansökan Till ansökan! (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond