1932 gifte sig prins Gustaf Adolf, son till blivande Gustaf VI Adolf, med prinsessan Sibylla av Sachsen- Coburg- Gotha. Prinsen var känd som idrottare och som aktiv jägare. Bröllopsåret 1932 valdes också prinsen till ordförande i scoutrådet och till chef för Sveriges scoutunion. Några år senare blev prinsen ordförande i Sveriges Gymnastik- och idrottsföreningars riksförbund.

Intresset för barn- och ungdomsfrågor förenade prinsparet och prinsessan Sibylla gick aktivt in för att stödja denna verksamhet inte minst inom scoutrörelsen. Prinsparet med sina fem barn blev en bild av gott familjeliv i Sverige inte minst genom otaliga journalfilmer från hemmet på Haga.

Prins Gustaf Adolf dog vid en flygolycka på Kastrups flygplats 1947 och redan samma år bildades Minnesfonden för att hedra hans minne. Prinsessan Sibylla fortsatte sin verksamhet att aktivt stödja svenska ungdomsrörelser.

Redan i april 1947 hade till fonden influtit 705.000 kr, varav större belopp insamlats av scoutrörelsen respektive Röda Korset.

1948 underskrevs stadgarna och efterträddes Folke Bernadotte av Prinsessan Sibylla som minnesfondens ordförande. Det insamlade beloppet uppgick till 811.000 kr.

1974 inträder H.M. Konungen som ordförande.
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond