Det Svenska Kungahuset
- med bland annat den kungliga familjen, de kungliga slotten och aktuella nyheter

Konung Gustav V´s 90-årsfond
- som beviljar anslag till ideell ungdomsverksamhet

Konung Gustav V´s 80-årsfond
- som beviljar anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande forskning


Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond