Barn och ungdomar behöver i dag mer hjälp och stöd än någonsin. För mig känns det mycket angeläget att kunna hjälpa till även inom detta område.

En gåva från Dig ger oss i Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond ytterligare möjligheter att hjälpa dem som utgör vår viktigaste resurs för framtiden.

Till Dig som väljer att stötta vårt arbete med ett ekonomiskt bidrag, ber jag att redan på förhand få framföra ett hjärtligt tack!För Dig som också vill stödja barn och ungdomar, finns möjlighet att sätta in ett bidrag direkt på Minnesfondens konto i SEB med nummer 5851-10 039 67.

Alla bidrag mottages tacksamt!

Glöm inte att ange avsändare.Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond