HISTORISK TILLBAKABLICK

Alltsedan fonden bildades 1948 har ca 25 Mkr delats ut och det är många olika bidragsmottagare som erhållit medel från fonden.

År 1949 kunde man tex för 5000 kr i bidrag inköpa 475 par skidor till barn i Norrland. Genom åren har Svenska Scoutrådet erhållit årliga bidrag och Västerbottens Museum är ett av flera projekt i Västerbotten som fått bidrag under flera år.

Fonden har medverkat till att som pådrivare tillsammans med andra bidragsgivare fått till stånd större projekt som tex en ishockeyrink i Norrland och en handikapplekplats på Gotland. Fonden har också engagerat sig långsiktigt i ett antal projekt och här kan nämnas Stadsmissionens projekt Enter, där Fondens ledamöter bidrog till att ett antal ytterligare bidragsgivare engagerades.

I samband med Kungens 60-årsdag lämnades ett särskilt bidrag till Jämtland och Fonden stödjer nu två långsiktiga projekt, ett i Trångsund och ett i Åre. Projekten handlar om entreprenörskap och genom Fondens medverkan har dessa två projekt nu också börjat samarbeta.

Bland andra projekt som genom åren erhållit bidrag kan nämnas Fryshuset, Noaks Ark, Hamregården, Halliwick, United Sisters, Alla kvinnors hus, Unga kvinnors värn, Synskadades Riksförbund, Rädda Barnen och på senare år Rektorsakademin för utveckling av elevers kunskapsinhämtande.
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond