Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond eftersträvar att främja en aktiv, god och jämlik fostran för barn och unga i Sverige.

Fonden syftar till att möjliggöra initiativ som utvecklar barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande.

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond ger bidrag till projekt inom kategorierna Idrott & hälsa, Utbildning & lärande samt Social, hjälpande verksamhet som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar i Sverige. Fonden har ansökningsperiod en gång per år, från första januari till sista februari.


TIDIGARE BEVILJADE PROJEKT

Alltsedan fonden bildades 1948 har närmare 40 Mkr delats ut och det är många olika bidragsmottagare som erhållit medel från fonden. Exempel på några av dessa finns presenterade här.

Inköp av tält för att möjliggöra fjällvandring för äventyrarscouter.

En mötesplats med läxhjälp för tjejer i Uppsala som lever med hedersrelaterade normer.

Ridläger på sommaren för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsskillnader. 

unsplash