Om Fonden

HISTORIK


1932 gifte sig prins Gustaf Adolf, son till blivande Gustaf VI Adolf, med prinsessan Sibylla av Sachsen- Coburg- Gotha. Prinsen var känd som idrottare och som aktiv jägare. Bröllopsåret 1932 valdes också prinsen till ordförande i scoutrådet och till chef för Sveriges scoutunion. Några år senare blev prinsen ordförande i Sveriges Gymnastik- och idrottsföreningars riksförbund.


Intresset för barn- och ungdomsfrågor förenade prinsparet och prinsessan Sibylla gick aktivt in för att stödja denna verksamhet inte minst inom scoutrörelsen. Prinsparet med sina fem barn blev en bild av gott familjeliv i Sverige.


Prins Gustaf Adolf dog vid en flygolycka på Kastrups flygplats 1947 och redan samma år bildades Minnesfonden för att hedra hans minne. Prinsessan Sibylla fortsatte sin verksamhet att aktivt stödja svenska ungdomsrörelser.

1948 underskrevs stadgarna och Folke Bernadotte efterträddes av Prinsessan Sibylla som minnesfondens ordförande. 


1974 inträder H.M. Konungen som ordförande.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

VERKSAMHET


Verksamheten i fonden styrs av stadgarna. Fonden leds av en styrelse som inom sig har valt en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har som uppgift att inför styrelsens sammanträden föreslå bidragsmottagare.

Styrelsen består av:
H.M. Konungen, ordförande
H.K.H. Prins Carl Philip, vice ordförande

Nahal Illerstig, verkställande ledamot
Jan Lindman, skattmästare
Gustaf Haag, ledamot

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, ledamot
Magnus Jägerskog, ledamot
Marika Markovits, ledmot